31 -01-

5 อันดับอาชีพต่อไปนี้ คืออาชีพที่มีความต้องการสูงสุดในปีนี้ และทางเว็บไซต์ ก็มีประกาศรับสมัครงานกว่า 23,000 อัตรา สมัครก่อนมีโอกาสได้งานก่อนแน่นอน... Read More

30 -01-

มีการเตรียมเสนอในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 โดยไม่มีผลย้อนหลัง เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ อีกทั้งได้มีการเต... Read More

30 -01-
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลู...Read More

30 -01-
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561...Read More

30 -01-
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลู...Read More

30 -01-
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561...Read More