รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดเรียงสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ :

ชาย/หญิง

ปวส.ขึ้นไป

สามารถเข้างานเป็น กะได้

ลักษณะงาน :

สวัสดิการ :

โบนัส ค่าเข้ากะ ชุดทำงาน

การรับสมัคร :