รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Area sales Owner

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติ :

อายุ ไม่เกิน 35

อดทน

สามารถอยู่ประจำพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

มีรถยนต์สว่นตัว

ลักษณะงาน :

เพิ่มฐายรายได้ และ สัดส่วนการตลาดในพื้นทีที่รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

คอมมิชชั่น /ค่าน้ำมัน/

การรับสมัคร :