รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ลักษณะงาน :

coding

สวัสดิการ :

-

การรับสมัคร : ส่งอีเมล์ สมัครผ่านระบบ job2ezy