มณฑาสิ่งทอ
1. พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติ : วุฒิ ปวส คหกรรม

เงินเดือน : 15000

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี


2. พนักงานจัดซื้อ

ลักษณะงาน : จัดซื้อวัตถุดิบ เช่น ผ้า หรือ เส้นด้าย จากโรงงาน

คุณสมบัติ : ป.ตรี

เงินเดือน : 1500

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี