บริษัท เทสโก้ โลตัส
1. พนักงานแคชเชียร์

ลักษณะงาน : เป็นแคชเชียร์ ยืนประจำเครื่องคิดเงิน

คุณสมบัติ : ชาย/หญิง

เงินเดือน : 12000

สถานที่ปฏิบัติงาน :


2. พนักงานจัดเรียงสินค้า

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติ : ชาย/หญิง

เงินเดือน : 12000+

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น


3. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติ : ชาย/หญิง

เงินเดือน : 18000

สถานที่ปฏิบัติงาน :