บริษัท ทรู คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
1. Area sales Owner

ลักษณะงาน : เพิ่มฐายรายได้ และ สัดส่วนการตลาดในพื้นทีที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : อายุ ไม่เกิน 35

เงินเดือน : 15000

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่


2. Marketing Officer (Parttime)

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติ : เพศชาย

เงินเดือน : 20000

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช