1. พนักงานบัญชี

ลักษณะงาน : ทำบัญชีรายรับ

คุณสมบัติ : หญิง

เงินเดือน : 20000

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่