บริษัท นิวโกลเวอร์ จำกัด
1. พนักงานขับรถ

ลักษณะงาน : ขับรถ

คุณสมบัติ : 11

เงินเดือน : 12000

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช