ชานุ ไม่จำกัด
1. โปรแกรมเมอร์

ลักษณะงาน : coding

คุณสมบัติ : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เงินเดือน : 12000

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช